ClimateHero logo
_
Climate Heroes

Koldioxid-kalkylator

av ClimateHero

Testet tar ungefär 5 minuter

Frågorna är indelade i tre kategorier:
boende, resande och shopping

Koldioxidberäkning - Vad är ett hållbart Koldioxidavtryck?

Med koldioxidavtryck, eller koldioxidfotavtryck, menas hur stora koldioxidutsläpp jag som privatperson orsakar varje år. Förutom koldioxid så beaktas även andra växthusgaser, så som metan och lustgas, dessa räknas då om till en gemensam enhet som benämns koldioxidekvivalenter (CO2e).

Koldioxidutläppen i världen ligger idag på cirka 5 ton koldioxidekvivalenter per person och. Snittsvensken orsakar dubbelt upp och släpper uta nästan 10 ton koldioxidekvivalenter. Klimatforskarna är eniga om att vi måste banta våra koldioxidutsläpp till under 2 ton koldioxidekvivalenter per år senast 2030 om vi skall ha chans att klara 1.5-gradersmålet.

Koldioxidbanta - Kan man bli koldioxidneutral?

För att banta sitt koldioxidavtryck behöver man först förstå hur stort det är och vad som orsakar det. Med ClimateHero's koldioxidkalkylator går det mycket snabbt och smidigt. Testet består av ett antal frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Frågorna är uppdelade i tre kategorier, Bostad, Resor och Konsumtion.

Förutom att minska dina egna koldioxid utsläpp så kan du uppmana vänner att göra det samma, samt att politiskt verka för exempelvis en koldioxidskatt som skulle ha positiv påverkan på atmosfärens koldioxidhalt.